Про нас

Коротка інформація про ЛКСП «Лисичанськводоканал»
Місто Лисичанськ розташовано у західній частині Луганської області на відстані 100 км
від Луганська на правому березі ріки Сіверський Донець. Місто витягнуто уздовж узбережжя
на 27 км, ширина становить 3 км. Відмітки поверхні землі – від 50 до 200 м. Це одне з
найстарших міст Донбасу. Лисичанськ заснований в 1710 році.
Підприємство ЛКСП “Лисичанськводоканал” організовано 29 жовтня 1953 року на
підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 13.01.53р., рішення Облкоммунхоза від 14.07.53р.
№ 14-12, наказом № 74 від 29 жовтня 1953р. по Лисичанському міському відділі комунального
господарства.
Розвиток підприємства нерозривно пов’язане з розвитком міста, його промисловим
потенціалом, розширенням мережі шкіл, культурно-просвітніх установ, медичних закладів,
підприємств торгівлі й побутового обслуговування.
Укладання водопроводів в основному проводилася в 60-х роках минулого століття.
Перший водопровід покладений у м. Лисичанську в 1909 р.

Загальна характеристика системи водопостачання мм. Лисичанська,

Новодружеська, Привілля

Централізованим водопостачанням у м. Лисичанську почали займатися наприкінці XIX
століття з моменту будівництва промислових підприємств і шахт. Перша свердловина й перший
водозабір введений в експлуатацію в 1930 році. Джерелом централізованого водопостачання
міст Лисичанська, Новодружеська й Привілля є водозабори прісних підземних вод, які
перебувають на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» з 1999 року.
На балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» перебувають 14 водопровідних насосних
станцій, які розподіляють воду по всіх районах мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля.
Підприємство обслуговує 686,512 км водогінних мереж, у тому числі: 125,482 км
магістральних водоводів діаметром від 300 до 700 мм, а також 466,482 км розподільчих
вуличних мереж і 94,543 км внутрішньоквартальних та дворових мереж. Водопровідні мережі
охоплюють 578 вулиць у мм. Лисичанськ, Новодружеськ і Привілля. На водогінних мережах
перебувають 2742 водопровідних колодязя.
В 2020 року з використанням виробничих потужностей водопровідного господарства
ЛКСП «Лисичанськводоканал» піднято з підземних джерел і подано споживачам питної води
8308,67 тис. м3.
Водопостачання вищевказаних міст здійснюється від шести підземних водозаборів
прісної води (загальна кількість свердловин – 72, фактично в роботі перебувають 22
свердловини).
У системі водопостачання використовується 11 резервуарів чистої води зі збірного
залізобетону загальним об’ємом 32,25 тис. м 3 , що становить 0,42% добутої води.
Загальна довжина труб у системі водопостачання становить 686,512 км. Матеріал труб
сталь, чавун та полиетилен. Діаметри труб – від 32 мм до 800 мм.
Насосні станції на водозаборах були введені в експлуатацію з 1930 по 1974 роки.
Білогорівський водозабір забезпечує водою центральну й північну частини м.
Лисичанська, а також мм. Новодружеськ і Привілля. Водозабір розташований поблизу селища
Білогорівка, складається з 29 експлуатаційних свердловин, у роботі знаходяться 15 свердловин.
Затверджені запаси підземних вод становлять 58,1 тис. м 3 /добу (Ліцензія на використання надр
№2999 від 12.05.2003р., видана строком на 15 років).
Водозабір розташований на землях Кремінського й Попаснянського лісництв.
Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин Білогорівського водозабору
становить 11,64 тис. м 3 /добу. Вода від свердловин на насосну станцію (НС) II підйому
«Білогорівська» подається по водоводам діаметрами 200-500 мм загальною довжиною 11,7 км.

На НС «Білогорівська» встановлено 5 насосних агрегатів (ЦН1000-180-3, ЦНС300-240, 10НМК-
2). Продуктивність насосної станції II підйому «Білогорівська» становить 2000 м 3 /годину.
Далі вода подається на НС III підйому «Лисичанська» по двом магістральним водоводам
діаметром 500 і 600 мм довжиною 12 км кожний.
В експлуатацію Білогорівський водозабір введений в 1974 році.
Малорязанцевський водозабір забезпечував водою населення міста Лисичанська по
водоводу діаметром 200 мм довжиною 4,7 км; селищ Малорязанцеве й Лисичанське по
водоводу діаметром 150 мм і довжиною 1,8 км. Водозабір розташований поблизу сел.
Малорязанцеве й складається з 2-х експлуатаційних свердловин, які перебувають зараз в
резерві. Проектна потужність 11,6 м 3 /добу. ЛКСП «Лисичанськводоканал» проведено роботу з
вивчення запасів підземної питної води Малорязанцевского водозабору й 28.05.2010р.
Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) затвердила запас
прісної підземної питної води в об’ємі 3,2 тис. м 3 /добу строком на 25 років (протокол №1991).
Продуктивність насосної станції II підйому «Малорязанцевська» становить 0,3 тис. м 3 /годину.
Малорязанцевський водозабір експлуатується з 1935 року, зараз находиться в резерві.
Боровський і Воронівський водозабори забезпечують водопостачання мікрорайонів з
багатоповерховою житловою забудовою південної частини міста Лисичанська, селище шахти
«Матроська», ЗАТ «ЛисМаш», селище Боровське. Водозабори розташовані біля селищ
Борівське та Воронове на землях Сєвєродонецького лісництва. Боровський водозабір
складається з 10 експлуатаційних свердловин, які перебувають зараз в резерві. Затверджені
запаси води становлять 17,7 тис. м 3 /добу. Даний водозабір знаходиться в резерві. Довжина
водоводів від свердловин – 1,5 км, діаметри водоводів 200-400 мм. Рік початку експлуатації
1949-й.
У складі Вороновського водозабору 11 експлуатаційних свердловин, на даний час
водозабір знаходиться в резерві. Затверджені запаси води по водозабору становлять 22,3 тис.
м 3 /добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 0,013 тис. м 3 /добу. Довжина водоводів
між свердловинами Вороновського водозабору і до НС II підйому «Боровська» – 5,3 км.
Діаметри водоводів 150-500 мм. Рік введення в експлуатацію 1961-й.
Вода від НС II підйому «Боровська» подається населенню селища Борівське та може
подаватися на НС III підйому «Суміщена» та НС II підйому «Лісова Дача» по водоводу
діаметром 700 мм довжиною 12,5 км.
Водозабори Метьолкінський і «Лісова Дача» забезпечують водою центральну частину м.
Лисичанська, селища содового й скляного заводів, водопостачання мікрорайонів з
багатоповерховою житловою забудовою південної частини міста Лисичанська, селище шахти
«Матроська», ЗАТ «ЛисМаш».Водозабори розташовані поблизу селищ Метьолкіне й «Лісова
Дача» на землях Сєвєродонецького лісництва. Запаси підземних вод не затверджувалися. У
складі Метьолкінського водозабору 9 експлуатаційних свердловин, з них у роботі – 4, проектна
потужність 9,5 тис. м 3 /добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 2,18 тис. м 3 /добу.
Довжина водоводів від свердловин становить 2,1 км. Діаметри водоводів – 250-500 мм. Рік
введення в експлуатацію 1961-й. Розроблено проект на відновлення свердловин
Метьолкінського водозабору. Спеціальний дозвіл на користування надрами №4918 від
22.08.2018р., виданий строком на 5 років.
У складі водозабору «Лісова Дача» 11 експлуатаційних свердловин, постійно в роботі – 3
(сифонні свердловини), проектна потужність 43,2 тис. м 3 /добу. Фактичний середньодобовий
відбір води зі свердловин становить 8,3 тис. м 3 /добу. Рік введення в експлуатацію 1930-й.
Спеціальний дозвіл на користування надрами №4896 від 06.03.2018р., видано строком на 5
років
Подача води від НС I підйому «Лісова Дача» на НС II підйому «Лісова Дача»
здійснюється по водоводу перехідними діаметрами 500-600 мм довжиною 5,9 км.

Загальна характеристика системи водовідведення мм. Лисичанська,

Новодружеська, Привілля

ЛКСП "Лисичанськводоканал" здійснює прийом господарсько-побутових стічних вод, що
надходять від населення та промислових підприємств, виконує їх очищення та знезараження на
очисних спорудах.
В 2020 року з використанням виробничих потужностей каналізаційного господарства
підприємства прийнято та очищено стічних вод від населення та підприємств міст Лисичанська,
Новодружеська та Привілля у загальному обсязі 3035,9 тис. м3.
Загальна довжина каналізаційних мереж і колекторів, що знаходяться на балансі ЛКСП
«Лисичанськводоканал» складає 228,143 км, у тому числі довжина головних колекторів – 61,79
км, вуличної мережі – 89,751 км, внутрішньоквартальної та дворової мережі – 76,6 км. Службою
каналізаційного господарства підприємства обслуговується 4293 каналізаційних колодязя.
На балансі підприємства перебувають 17 каналізаційних насосних станцій. 5 майданчиків
очисних споруд у мм. Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля сумарною проектною
продуктивністю 52,8 тис. м3/добу:
Міські очисні споруди №1 м. Лисичанська введені в експлуатацію в 1985 році. Проектна
продуктивність очисних споруд каналізації становить – 30,0 тис. м3/добу. стоків, фактична –
3,86 тис. м3/добу.
Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового
фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Скидання очищених вод здійснюється в р.
Сіверський Донець.
Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Міські очисні споруди
№2 введені в експлуатацію в 1971 році.
Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 0,1 тис. м3/добу,
фактична продуктивність – 0,074 тис. м3/добу.
Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод, очищення
міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється
в р. Біленька.
Міські очисні споруди №3 (м. Привілля) введені в експлуатацію 15.02.1977 р.
Проектна продуктивність очисних споруд 4,2 тис. м3/добу, фактична – 0,41 тис. м3/добу.
Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод від населення та
підприємств м. Привілля. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Сіверський Донець по
балці Довга. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом.
Міські очисні споруди №4 м. Лисичанська введені в експлуатацію: перша черга в 1965
році, друга черга в 1971 році, третя черга в 1970 році..
Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 17,2 тис. м3/добу,
фактична – 3,63 тис. м3/добу.
Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового
фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Очищення стічних вод здійснюється
біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Сіверський Донець.
Міські очисні споруди №5 (м. Новодружеськ) введені в експлуатацію в 1953 році.
Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 1,3 тис. м3/добу, фактична –
0,34 тис. м3/добу. На баланс ЛКСП "Лисичанськводоканал" очисні споруди прийняті в 2003
році.
Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод
житлового фонду та промислових підприємств м. Новодружеська. Очищення міських стічних
вод здійснюється біологічним методом.