Контроль якості

Виробничий контроль за якістю води ведеться лабораторією згідно робочої програми та планів з відбором проб з джерел централізованого-питного водопостачання та водопровідної мережі на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».


Характеристика вихідної води  2 квартал 2021р.

Результати аналізу якості питної води


Характеристика вихідної води  3 квартал 2021р.

Результати аналізу якості питної води


Характеристика вихідної води  4 квартал 2021р.

Результати аналізу якості питної води


Характеристика вихідної води  за 2021р.

Результати аналізу якості питної води


1.Результати аналізу якості питної води, що подається у центральну частину
м. Лисичанськ до стадіону, мікрорайони заводу ГТВ, район заводу Лиссода, та Склозаводу.

ВНС I підйому “Лісова Дача” за 1 квартал 2021р.


з/п
Назва показника Одиниця виміру Числове значення
Норма Факт
1 2 3 4 5
1. Органічні показники
1 Температура град 9,5
2 Запах при 2000 и 6000 бали <= 2 2х-2х
3 Смак та присмак бали <= 2 2
4 Забарвленість градуси <= 2 (35) 4
5 Каламутність НОМ <= 2,6(3,5) 0,6
2. Фізико-хімічні показники
6 Водневий показник одиниці рН 6,5 – 8,5 7,70
7 Залізо загальне мг/дм3 <= 0,2 (1,0) < 0,10
8 Загальна жорсткість ммоль/дм3 <= 7,0(10) 4,4
9 Марганець мг/дм3 <= 0,05 (0,5) 0,0005
10 Мідь мг/дм3 <= 1,0 0,07
11 Поліфосфати мг/дм3 3,5 0,08
12 Сульфати мг/дм3 250 (500) 80,5
13 Сухий залишок мг/дм3 <= 1000 (1500) 326
14 Хлориди мг/дм3 <= 250(350) 25,0
15 Цинк мг/дм3 <= 1,0 < 0,005
16 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 <= 1,2 0,83
3.Санітарно-токсикологічні показники
17 Алюміній мг/дм3 <= 0,20 < 0,04
18 Амоній мг/дм3 <= 0,5 (2,6) < 0,05
19 Кремній мг/дм3 <= 10 5,2
20 Миш’як мг/дм3 <= 0,01 < 0,005
21 Молібден мг/дм3 <= 0,07 < 0,0025
22 Натрій мг/дм3 <= 200 32,2
23 Нітрати мг/дм3 <= 50 20,4
24 Нітрити мг/дм3 <= 0,5 < 0,003
25 Фтор мг/дм3 <= 1,5 0,07
26 Ртуть мг/дм3 <= 0,0005 < 0,00015
27 Свинець мг/дм3 <= 0,010 < 0,0005
28 Нафтопродукти мг/дм3 <= 0,1 < 0,01
29 СПАР мг/дм3 <= 0,5 < 0,01
30 Перманганатна окиснюваність мг/дм3 <= 5,0 1,8
4. Мікробіологічні показники
31 Загальне мікробне число КУО/см3 <=100 1
32 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутність
33 Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутність
34 Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутність

2. Результати аналізу якості питної води , що подається: м.Лисичанськ (центральна частина від стадіону та Пролетарськ), м. Новодружеськ, м. Привілля

ВНС «Білогорівська» за 1 квартал 2021р.


з/п
Назва показника Одиниця виміру Числове значення
Норма Факт
1 2 3 4 5
1. Органічні показники
1 Температура град 9,4
2 Запах при 2000 и 6000 бали <= 2 2х-2х
3 Смак та присмак бали <= 20 2
4 Забарвленість градуси <= 20 (35) 6
5 Каламутність НОМ <= 2,6 (3,5) 3,1
2. Фізико-хімічні показники
6 Водневий показник одиниці рН 6,5-8,5 7,43
7 Залізо загальне мг/дм3 <=0,2 (1,0) 0,68
8 Загальна жорсткість ммоль/дм3 <= 7,0 (10) 9,9
9 Марганець мг/дм3 <= 0,05 (0,5) 0,050
10 Мідь мг/дм3 <= 1,0 0,09
11 Поліфосфати мг/дм3 <= 3,5 0,11
12 Сульфати мг/дм3 <= 250 (500) 276
13 Сухий залишок мг/дм3 <= 1000 (1500) 817
14 Хлориди мг/дм3 <= 250 (350) 112
15 Цинк мг/дм3 <= 1,0 < 0,005
16 Хлор залишковий зв’язаний мг/дм3 <= 1,2 1,00
3.Санітарно-токсикологічні показники
17 Алюміній мг/дм3 <= 0,20 < 0,04
18 Амоній мг/дм3 <= 0,5(2,6) 0,14
19 Кремній мг/дм3 <= 10 4,5
20 Миш’як мг/дм3 <= 0,01 < 0,005
21 Молібден мг/дм3 <= 0,07 < 0,0025
22 Натрій мг/дм3 <= 200 87,4
23 Нітрати мг/дм3 <= 50 6,5
24 Нітрити мг/дм3 <= 0,5 < 0,003
25 Фтор мг/дм3 <= 1,5 0,11
26 Ртуть мг/дм3 <= 0,0005 < 0,00015
27 Свинець мг/дм3 <= 0,010 < 0,0005
28 Нафтопродукти мг/дм3 <= 0,1 < 0,01
29 СПАР мг/дм3 <= 0,5 < 0,01
30 Перманганатна окиснюваність мг/дм3 <= 5,0 2,6
4. Мікробіологічні показники
31 Загальне мікробне число КУО/см3 <= 100 0
32 Загальні коліформи КУО/100см3 відсутність відсутність
33 Е.соlі КУО/100см3 відсутність відсутність
34 Ентерококи КУО/100см3 відсутність відсутність

 

Згідно з приміткою 1 до таблиці 1 додатка 2 ДСанПіН 2.2.4-171-10 норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 01.01.2022р.