Контроль якості

Виробничий контроль за якістю води ведеться лабораторією згідно робочої програми та планів з відбором проб з джерел централізованого-питного водопостачання та водопровідної мережі на відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».